Next Step: Fra hav til hylde

Det handler om reduktion og genanvendelse af plastaffald i verdenshavene. Organisationen Ocean Plastic Forum, OPF har indgået en ny samarbejdsaftale med startup-virksomheden acckon ApS i projektet “Closed-loop genanvendelse af fortøjningslinjer”.

75000 TROSSER. Det anslås at der på verdensplan bliver produceret 75.000 tons trosser i virgin plast – svarende til 7% af alt maritimt plastaffald. Trosser er en nøglekomponent på skibe, da de sikrer forsvarlig fortøjning til kajen, men på grund af dårlig affaldshåndtering og et højt indhold af plast udgør kasserede trosser en fare for havmiljøet

Startup-virksomheden acckon ApS er på nuværende tidspunkt i gang med at udvikle en teknologi til at separere plasttyperne (PP og PET) i de kasserede trosser, og på den måde skabe forudsætningerne for at materialerne kan genanvendes. Dette er en essentielt del af projektet hvor det overordnede formål er at få etableret en closed-loop løsning hvor de kasserede trosser bliver indsamlet, oparbejdet og til sidst genanvendt i nye trosser som kan sælges tilbage til de originale ejere♻

AFTALE. Aftalen mellem OPF og acckon ApS er et vigtigt skridt på vejen i dette spændende projekt – der både vil være med til at beskytte havmiljøet for unødvendig plastforurening og samtidig skabe en rentabel forretning for de involverede partnere. Læs videre her.

Del dette med dit netværk: