Fjernvarme på fuldt stop

Odsherred Forsyning A/S har besluttet at suspendere alle anlægsinvesteringer i datterselskabet Odsherred Varme A/S. Det betyder, at projektet med at konvertere cirka 2.500 ejendomme i det sydlige Odsherred fra naturgas til fjernvarme nu sættes på pause. Herunder det igangværende anlægsarbejde i Vallekilde og Hørve samt de udestående projekter i Fårevejle og Asnæs. Det vil heller ikke være muligt at tilslutte nye kunder i det nordlige Odsherred.

OVER EN HALV MIA. KR. DYRERE. Den 15. marts 2024 blev bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S præsenteret for en uvildig gennemgang af økonomien i fjernvarmeprojektet – med assistance fra konsulentvirksomheden PwC. Anlægsomkostningerne blev ved projektets start estimeret til 950 mio. kr. I november 2023 var anlægsomkostningerne steget med 300-400 mio. kr. Med PwCs nylige gennemgang af projektøkonomien blev anlægsomkostningerne opjusteret med yderligere 200 mio. kr. til 1,6 mia. kr.

Odsherred Forsyning har siden afsøgt mulighederne for at realisere fjernvarmeprojekterne inden for en økonomisk ramme, der sikrer acceptable priser for forbrugerne. Og det er de foreløbige indsigter fra dét arbejde, som nu har fået forsyningen til at træffe beslutningen om at sætte anlægsarbejdet på pause. Behandlingen af kundeaftaler pauses ligeledes.

FULDT STOP: – Vores foreløbige undersøgelser af økonomien i Odsherred Varme A/S har desværre vist, at vi ikke på forsvarlig vis kan fortsætte arbejdet med at udbygge fjernvarmenettet som planlagt. Derfor har vi bedt de forskellige entreprenører om at sætte arbejdet på pause med øjeblikkelig virkning. Dét betyder, at mange husstande i Hørve, Vallekilde, Asnæs og Fårevejle ikke foreløbig vil blive koblet på fjernvarmenettet. Det er dybt beklageligt, men det er en nødvendig beslutning i den nuværende situation, siger Mathias Hansen, bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning A/S.

Entreprenørerne på de forskellige igangværende projekter vil hen over de kommende uger reetablere de områder, hvor det kræves. Herefter vil arbejdet ligge stille, indtil der foreligger en afklaring af de fremtidige økonomiske rammer for fjernvarmeprojekterne.

Del dette med dit netværk: