Bæredygtigheds-direktiv nu lov i Danmark

Folketinget har nu vedtaget et længe ventet EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD), der nu skal implementeres i dansk lovgivning. Lovforslaget daner nye rammerfor bæredygtighedsregler og vil ligeledes medføre ændringer for årsregnskabsloven og revisorloven.

I Dansk Erhverv støtter man op om en mere ensartet bæredygtighedsrapportering, og er glade for, at reglerne nu er vedtaget. Dette så virksomhederne kan få klarhed over, hvilke virksomheder der bliver omfattet af CSRD, og hvornår reglerne gælder for dem. Sådan siger Ellen Marie Friis Johansen, der er CSR-chef ved Dansk Erhverv.

De nye regler skaber mere ensartethed, transparens og troværdige data i virksomheders bæredygtighedsrapportering. Det bidrager til den grønne omstilling, da investeringer og kapital i højere grad vil strømme i retning af virksomheder, der reelt arbejder med bæredygtighed, lyder DE-kommentaren

CSRD kræver, at virksomheder implementerer den nye form for afrapportering. Lovændringerne træder i kraft den 1. juni 2024, men har i praksis virkning fra regnskabsåret, der begyndte 1. januar 2024. 

Del dette med dit netværk: