UNIKT AFSÆT FOR OFFENTLIG DIGITALISERING

Bo Fristed, Aarhus Kommune: – Fremtiden byder på meget mere digitalisering

– Danmark har et helt unikt afsæt for offentlig digitalisering fremover. Sådan siger chef for ITK, Bo Fristed, Aarhus Kommune. I de to seneste undersøgelser fra FN i 2018 og 2020 har Danmark taget førstepladsen inden for offentlig digitalisering blandt 193 lande. Og når Bo Fristed kigger fremad, mener han, der kommer meget mere offentlig digitalisering med anvendelse af nye teknologier.

– Corona pandemien har vist os, at det er muligt at tage nye teknologier i brug og fortsætte det gode arbejde ved at arbejde hjemmefra. De fleste har gjort deres arbejde hjemme, holdt videomøder og arbejdet sammen digitalt. Det har vist sig at være lige så effektivt​, selvom der også er ulemper man skal forholde sig til. Vi ser med de nye teknologier, at vi får et bedre datagrundlag at træffe beslutninger efter, ​og skabe nye moderne løsninger til vores borgere. Det gør, at den offentlige sektor fremover bliver mere datadreven og kan stille flere data til rådighed for både borgere og virksomheder. Det ser jeg som særdeles positivt, siger Bo Fristed.

Kom og vær med. Bo Fristed har indlæg på webkonferencen ”Digitale Fremtider 2025” onsdag den 7. april 2021 – kl. 9-10

Tilmelding her: https://www.digitaltlive.dk/digitale-fremtider-2025/

Del dette med dit netværk: