Tiltale for kartel

Seks nedrivningsfirmaer tiltales for kartelaftaler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte i 2016 en sag om karteller i nedrivningsbranchen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Der er nu rejst tiltale mod seks selskaber for at have koordineret tilbud på flere entrepriser.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: – Tilbudskoordinering er grov økonomisk kriminalitet, der sætter konkurrencen mellem tilbudsgiverne ud af kraft. Det kan give bygherrerne både dårligere og dyrere projekter. Vi politianmeldte sagen, fordi der var mistanke om kartelvirksomhed. Nu vil vi afvente rettens vurdering.

De seks nedrivningsvirksomheder er tiltalt for at have koordineret tilbud ved flere nedrivningsentrepriser i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Entrepriserne var for både offentlige og private bygherrer. Der er samtidig rejst tiltale mod ledende medarbejdere fra alle seks virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. I april 2016 blev sagen anmeldt til SØIK, der efterforskede sagen videre. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bistået SØIK under efterforskningen.

Del dette med dit netværk: