TEKNIQ Arbejdsgiverne og SYNERGI i partnerskab

Nyt samarbejde skal “lappe betydelige huller i den grønne danske omstilling”. SYNERGI-direktør Katrine Bjerre ser store potentialer i et tættere samarbejde om de mange overlappende interesser. Hun ser desuden frem til at blive endnu bedre rustet til at løfte dagsordenen for bl.a. udfasningen af den fossile energi samt data og digitale løsninger, som fremtidens fleksible og grønne energiforbrug hviler på.

Det nye partnerskab varsler: ”Ud med sorte brændsler og ind med grøn teknologi”. Der skal kort og godt mere fart på den grønne omstilling og overgangen til et mere energieffektivt samfund, lyder parolen. Partnerskabet skal sikre en endnu stærkere, fælles stemme i debatten. Energieffektivitet, grøn opvarmning og en ambitiøs implementering af nye EU-direktiver er nogle af prioriteterne i det nye partnerskab.

Danmark skal have de højest mulige ambitioner for klima- og energipolitik. Det betyder for eksempel, at vi skal hurtigere af med olie og gasfyr til boligopvarmning. Det skal ske i 2030 i stedet for 2040, som er kravet fra EU. Det er et af udgangspunkterne for et nyt partnerskab mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og SYNERGI.

– Klimaforandringerne bliver mere og mere tydelige, og hvis vi skal lykkes med at dæmme op for dem, så kræver det et vedvarende fokus på bæredygtighed. Det har vi en stærk tro på, at vores samarbejde med SYNERGI kan være den helt rigtige brik til at fyre op under det arbejde. Klimakampen foregår i flere forskellige arenaer – fra den konkrete varmepumpeinstallation hos husejeren til de bonede gulve i Bruxelles. Dertil kommer de mange digitale gevinster fra blandt andet forsyningsdata, som vi slet ikke får udnyttet tilstrækkeligt i dag. Ingen kan gøre det hele alene, men sammen kan vi gøre meget mere, hvilket jeg ser frem til, siger Troels Blicher Danielsen.

Del dette med dit netværk: