KORA: Arbejdsvilkår for fuldtidspolitikere

Rapporten finder, at fuldtidspolitikernes arbejdsvilkår er krævende, både hvad angår tidsforbrug, arbejdspres og personlig eksponering.

Tidsforb og rug: Alle de grupper af politikere, der indgår i den kvantitative undersøgelse, har et meget højt selvrapporteret tidsforbrug (over 60 timer om ugen). Selv om der er usikkerhed i tidsregistreringen, ligger dette niveau meget højt i forhold til andre grupper i samfundet men stemmer godt overens med resultater fra andre landes parlamenter. For ministre er den selvrapporterede arbejdstid særlig høj (omkring 70 timer ugentligt). Udviklingen over tid er sværere at vurdere. Politikere har til alle tider arbejdet meget, og det er derfor uklart, om arbejdstiden er steget eller blot altid har været meget høj. Der er en tendens til, at borgmestrene er den gruppe, der i højest grad finder, at deres arbejdsmængde er steget. Det kan hænge sammen med, at kommuner er blevet større efter kommunalreformen.

Arbejdspres: Alle de adspurgte grupper af politikere vurderer generelt, at arbejdspresset er meget højt. Det stemmer overens med internationale undersøgelser af andre landes parlamenter. Fuldtidspolitikere oplever i meget høj grad konflikter mellem arbejdsliv og privatliv. Arbejdsdagen opleves uforudsigelig, og en del politikere oplever det også som et betydeligt pres at skulle sikre genvalg. Politikerne finder, at arbejdspresset er øget over tid – en tendens man også kan genfinde i befolkningen generelt. Særligt to ting synes at have øget arbejdspresset – fremkomsten af 24 timers nyhedskanaler, netaviser mv.udviklingen af de sociale medier som platform for politisk diskussion. Samlet set er nyheder gået fra at være noget, der blev skabt en gang om dagen med en relativ fast deadline, til at være noget konstant tilstedeværende, som bliver skabt løbende hele dagen.

Eksponering: Rapporten peger på, at eksponering af ens person er et grundvilkår i jobbet som fuldtidspolitiker. Eksponeringen er en markant større belastning for ministre end for borgmestre og regionsrådsformænd. Borgmestre og rådmænd har tendens til at opleve hyppigere personlig eller telefonisk chikane/trusler end ministre. På de sociale medier er det omvendt. For alle grupper er sociale medier den måde, hvor trusler/chikane sker hyppigst. Kun 19 % af ministrene har ikke oplevet chikane eller trusler på den vis de seneste 12 måneder. Politikerne giver generelt udtryk for, at de personligt bliver hærdede med tiden, men at man skal være meget hårdhudet for ikke at lade sig påvirke af det. Trusler og chikaner opleves værst, når det går ud over familien.

Anbefalinger: KORAs rapport indeholder ikke selvstændige anbefalinger men indgår som baggrundsmateriale i Vederlagskommissionens arbejde. Rapporten kan hensigtsmæssigt ses i sammenhæng medhttp://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11269/Notat-om-arbejdsvilkaar-for-offentlige-topledere.

 

Del dette med dit netværk: