Komplekse kommunale fremtider

Den kommunale opgave er omfattende og kompleks, og skal den høje velfærd vi kender i dag opretholdes, skal der tænkes innovativt – både i den offentlige og i den private sektor – og i fællesskab. Det er blandt andet den demografiske udvikling, klimaforandringerne og udfordrede unge, der presser kommunerne.

I Norge har kommunerne gennem mange år arbejdet med at kunne skabe innovative løsninger på tværs af kommunale grænser: – Der er en stigende erkendelse af, at vi er nødt til at finde løsninger, der udfordrer de her systemdimensioner. En ting er, at det er vanskeligt, men det er stærkt nødvendigt, siger fagleder i KS, Henrik Dons Finsrud.

DANSK INTERESSE. Det Norske partnerskab bør vække interesse i Danmark. Det mener centerleder i COI, Pia Gjellerup: – Jeg tror, at de fleste i Danmark tydeligt kan genkende behovet for at kunne tage et større skridt eller sågar et spring,” siger hun, og hæfter sig især ved det mod, de norske organisationer har vist ved at gå åbent løs på behovet for radikal innovation.

Pia Gjellerup fortsætter: – Vist kan vi opnå – og har opnået – meget ved hele tiden at forandre og forbedre. Det ligger i vores arbejdskultur hele tiden at gøre vores arbejde anderledes og bedre baseret på kombinationen af nysgerrighed og faglighed. Men de større spring og den fundamentale forandring kræver noget andet.

Den kommunale opgave er omfattende og kompleks, og skal den høje velfærd vi kender i dag opretholdes, skal der tænkes innovativt – både i den offentlige og i den private sektor – og i fællesskab. Det er blandt andet den demografiske udvikling, klimaforandringerne og udfordrede unge, der presser kommunerne.

Med initiativ fra de norske kommuner etablerede den norske kommunesektors organisation, KS, i 2019 det treårige program ‘Partnerskab for radikal innovation’, hvor landets kommuner og regioner (norsk: fylker) i fællesskab skal finde frem til bæredygtige løsninger på fremtidens problemstillinger.

Læs videre her: https://www.coi.dk/nyheder/2020/august/3-erfaringer-fra-norsk-partnerskab-for-radikal-innovation/

Del dette med dit netværk: