KOMBIT vælger Netcompany

Netcompany skal levere den kommende kommunikationsløsning til skoler og dagtilbud – Aula.

KOMBIT: I løbet af foråret har vi arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvem der skal levere den kommende kommunikationsløsning til skoler og dagtilbud – Aula. Efter en omfattende udbudsproces og en grundig evaluering af de indkomne tilbud står det klart, at Netcompany – IT and Business Consulting i samarbejde med firmaerne Frog, EduLab og Advice har afgivet det bedste tilbud, og derfor vinder kontrakten.

Netcompany, Frog, EduLab og Advice har leveret et tilbud, som fuldt ud lever op til de krav og forventninger, der er blevet stillet til en kommende leverandør ved at tilbyde en løsning, der giver meget kvalitet for pengene og blandt andet rummer en meget og intensiv brugerinvolvering og en robust tidsplan for udvikling og implementering.

Netcompany – IT and Business Consulting er en erfaren it-konsulentvirksomhed, som i forvejen er involveret i en række andre kommunale projekter, bl.a. på socialområdet.  Frog har som britisk udvikler af skolesystemer stor erfaring på området. Frog er i dag til stede i 23 lande og har over 20 millioner brugere.

EduLab er et dansk firma, som blandt andet står bag MatematikFessor.dk. EduLab skal især hjælpe Aula med implementeringsydelser og domænekendskab. Advice er et digitalt kommunikations- og reklamebureau, der bl.a. har stået for Skolevalg sammen med Undervisningsministeriet og Folketinget.

Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO’er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner. Løsningen får mere end to mio. brugere, der blandt andet kan glæde sig til en løsning, der samler al vigtig information omkring eleven eller barnet og som bliver brugervenlig og sikker. I de 93 kommuner, hvor man har valgt også at bruge Aula i dagtilbud, kan brugerne desuden se frem til at få en sammenhængende løsning, som går igen fra dagtilbud til skole.

Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019 og i dagtilbud umiddelbart efter.

Del dette med dit netværk: