Ikast Brande ros for nytænkning

Ikast-Brande Kommune opretter i samarbejde med rengøringsvirksomheden Elite Miljø A/S og rekrutterings- og konsulentvirksomheden Ramsdal Gruppen A/S et træningscenter. Her skal en gruppe langtidsledige lære at begå sig på en arbejdsplads og at gøre rent. Samarbejdet er et såkaldt Offentligt Privat Innovationspartnerskab (OPI). Det fortæller DI Service.

Elite Miljø A/S skal varetage den samlede opgave med rengøring i de kommunale institutioner, mens Ramsdal Gruppen bidrager med de socialfaglige kompetencer, som der er behov for.

Det er første gang en kommune på den måde kombinerer rengøringsopgaven med en indsats for at skaffe borgere i arbejde. Kommunen har valgt at bruge en bestemmelse i den nye udbudslov, som giver mulighed for at gå i dialog med en leverandør og nytænke en løsning forud for et udbud.

Regionsdirektør i Elite Miljø A/S, Annette Vindstrup, roser Ikast-Brande Kommune for modet til at tænke nyt. – Gennem de seneste år har vi ofte set, at der alene er fokus på prisen, og at den billigste udbyder vinder. Efterfølgende vil udbyderen typisk vælge at ansætte medarbejdere, der kan leve op til en høj effektivitet. Her er der tænkt anderledes, hvilket giver plads til en ny type medarbejdere, og hvor det at bringe borgere fra passiv forsørgelse til job er en væsentlig værdi, siger Annette Vindstrup til dknyt.

De borgere, som bliver en del af det nye projekt, har i høj grad brug for særlig opmærksomhed for at blive klar til job. Alle parter i projektet skal derfor gøre noget andet, end de ‘plejer’, og være indstillede på at eksperimentere med f.eks. arbejdsmetoder, ny teknologi og samarbejde.

Forløbet på træningscenteret bliver den lediges første skridt på vejen til en ny tilværelse med fast arbejde: – Ramsdal er eksperter på området og har de socialfaglige kompetencer, som der er behov for. Vores partnerskab er et stærkt fundament for, at opgaven vil lykkes, siger Annette Vindstrup.

Hvis en ledig gennemfører hele træningsforløbet, garanterer Elite Miljø efterfølgende vedkommende et fast arbejde.

Del dette med dit netværk: