IDA Formand: Stort potentiale grønne offentlige indkøb

Det er langt fra altid de mest bæredygtige produkter og løsninger, som ender i de kommunale og regionale indkøbskurve, viser Epinion-undersøgelse for IDA.

I undersøgelsen, der bygger på svar fra indkøbsansvarlige for 78 kommuner og 2 regioner, vurderer kun omkring hver tredje, at kommunen/regionen ”altid” eller ”ofte” vælger det mest bæredygtige produkt som afslutning på indkøbs- eller udbudsprocessen.

Tallene står i kontrast til de indkøbsansvarliges vurdering af, hvor ofte bæredygtighed indgår som et kriterie for indkøb og udbud. Her svarer nemlig henholdsvis 16 og 53 procent at miljø- og klimamæssig bæredygtighed altid eller ofte indgår som et væsentligt kriterie i kommunens/regionens indkøb og udbud.

– Positivt set kan man sige, at der dermed er et stort potentiale for at øge grønne indkøb i det offentlige. Men det kræver, at vi får fjernet en række barrierer.  Bl.a. peger analysen på, at bæredygtige produkter vurderes som værende dyre, ligesom undersøgelsen afdækker et stort behov for mere viden og gennemsigtighed, når det handler om at vurdere, hvad grønne indkøb egentlig er for en størrelse, siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

I undersøgelsen efterlyser indkøbscheferne bl.a. tiltag i form af nationale mål og krav samt redskaber til at beregne CO2-effekten ved offentlige indkøb, som nogle af de tiltag, der kan fremme grønne indkøb i kommuner og regioner.- Her rammer indkøbscheferne noget helt centralt, efter min mening. Hvis vi skal have noget til at flytte sig, kommer vi ikke uden om at sætte mål for indsatsen. Samtidig er det vigtigt, at politikerne har fokus på at imødekomme behovet for de værktøjer og den viden, der skal til for at indfri målene, siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA har sendt undersøgelsen til en række klima- og miljøordførere på Christiansborg sammen med anbefalinger til en kommende strategi for grønne offentlige indkøb, som regeringen har stillet i udsigt i dette efterår. – Resultaterne af undersøgelsen giver vigtige input til diskussionen om en fremtidig strategi. For det er afgørende, at vi får alle med på vognen. Med målet om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030, beder politikerne jo reelt hele Danmark om at byde ind, og her skal det offentlige indkøb selvfølgelig også bidrage til omstillingen. Samtidig kan det offentliges milliardstore indkøbsvolumen virkelig være med til at flytte produktion og forbrug i en mere bæredygtig retning, understreger Thomas Damkjær Petersen.

Del dette med dit netværk: