God rådgiveradfærd, så er det sagt

Medlemmer af branchefællesskabet DI Rådgiverne har fået nye retningslinjer for god rådgiveradfærd.

Ageren med ordentlighed, værdighed og integritet. Medlemmerne udfylder en vigtig rolle i samfundet og bidrager med afsæt i viden afgørende til at skabe et samfund i vækst og balance – og denne rolle skaber en naturlig forventning fra omverdenen til, at være sig bevidst om rolle og ageren i overensstemmelse hermed – alias ved at agere med ordentlighed, værdighed og integritet, lyder det indledningsvis.

Retningslinjer for god rådgiveradfærd baserer sig på fire principper for god rådgiveradfærd. Der skal i alle henseender ageres professionelt og med ordentlighed, værdighed og integritet. Man skal kun påtage sig arbejde, som det respektive medlem har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre fagligt korrekt og ansvarligt. Der skal arbejdes loyalt for kundernes legitime interesser, sikres uvildighed i opgaveløsningen og fairness i forhold til øvrige interessenter – og endelig skal der udvises diskretion med hensyn til kundens forhold og sikre fortrolighed på de konkrete sager.

Rådgiverne skal derudover tilsikre respekten for specifikke vedtægtselementer om at fremme etik, kvalitet og professionalisme og tilsikre, at der udvises god rådgiveradfærd.

Så er det sagt!

Del dette med dit netværk: