Danske Kraftvarmeværker får ny direktør

Danske Kraftvarmeværkers nye direktør, Niels Jørgen Larsen – der tiltræder den 1. september 2020, har arbejdet med grøn omstilling i de seneste 15 år – både som konsulent, erhvervschef, projektleder og direktør. Han afløser direktør Erik Nørregaard Hansen, som har valgt at gå på pension

– Vi ønsker fortsat stærk interessevaretagelse og en stærk brancheforening, hvorfor det er mig en glæde, at det er lykkedes at få en branchekendt og erfaren direktør ansat, siger formanden for Foreningen Danske Kraftvarmeværker Tage Meltofte. I mange af de grønne projekter som Niels Jørgen Larsen har arbejdet med indenfor de sidste 10 år har omdrejningspunktet været samarbejdet mellem kommuner og det lokale erhvervsliv, ligesom han har arbejdet tæt sammen med lokale politikere, og også på det landspolitiske område.

Niels Jørgen Larsen har blandt andet i sit professionelle arbejdsliv beskæftiget sig med industriel symbiose, cirkulær økonomi, etablering af biogasanlæg og energieffektivisering af virksomheder. Han har også stor erfaring fra medlemsorganisationer, hvor han gennem 12 år har været bestyrelsesmedlem i  Maskinmestrenes Forening og de seneste par år som projektleder for Ocean Plastic Forum. I fire år var han erhvervschef i Kalundborgegnens Erhvervsråd med ca. 500 medlemmer, ligesom han i fire år var direktør for Kalundborg Symbiose, en organisation som anvender hinandens restprodukter/restressourcer og dermed reducerer energiforbrug, materialeforbrug og CO2- udledning.

Del dette med dit netværk: