Vurdering af pålidelighed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens “Vejledning om vurdering af pålidelighed” blev offentliggjort den 24. februar 2023.

Vejledningen skal hjælpe offentlige ordregivere og virksomheder med udbudslovens regler om dokumentation af pålidelighed og indhentelse af vejledende udtalelser.

Find vejledningen her: Vejledning om vurdering af pålidelighed (kfst.dk)

Del dette med dit netværk: