UDBUD: Grænseoverskridende interesse!

Det er en konkret vurdering, om en opgave har grænseoverskridende interesse. En kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, hvis ordregiver vurderer, at en virksomhed, som er etableret i en anden medlemsstat, kan være interesseret i at byde på en kontrakt.

ORDREGIVERS ANSVAR. Køber du varer eller tjenesteydelser med en forventet værdi under de gældende EU-tærskelværdier, skal du altid starte med at vurdere, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. På den baggrund kan du fastlægge, hvilke regler du skal følge. En kontrakt har klar grænseoverskridende interesse, hvis du vurderer, at en virksomhed fra en anden EU-medlemsstat kan være interesseret i at byde. Vurderingen vedrører ikke, om kontrakten har interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark – fx med en filial.

Kommer du frem til, at din kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, skal du følge reglerne i udbudslovens afsnit IV. For den type indkøb gælder, at du skal overholde de EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet

Køb på rammeaftaler Når du foretager et indkøb på en rammeaftale, fx din myndigheds egne rammeaftaler, Statens Indkøbs aftaler eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), skal du ikke foretage vurderingen, da rammeaftalen allerede har været udbudt, og udbudsforpligtelsen dermed er opfyldt.

Læs vider på KFST: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/om-udbud-dk/vurdering-af-klar-graenseoverskridende-interesse/

Del dette med dit netværk: