Udbud af velfærd

Sådan spørger Trine Kronbøl, chefkonsulent, Udbudsportalen i KL i artikel, der også er bragt i Danske Kommuner den 2. februar 2017.

Hvad indebærer det egentlig, når en opgave sendes i udbud? Og hvad indebærer det, når man sætter vægt på pris og kvalitet i udbuddet?

UDDRAG AF ARTIKEL

Det kommunale indkøbssamarbejde Fællesudbud Sjællands kommende udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner har udløst stærke reaktioner i den senere tid. Eksempelvis er det blevet problematiseret, at fagligheden ikke havde større vægt i udbuddet, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om man overhovedet bør udbyde og udlicitere den type opgave. Reaktionerne kan overraske, da der i årevis har været et omfattende samarbejde med private leverandører på området.

Velfærdsområdet udgør en væsentlig andel af de kommunale budgetter, og der er et stigende økonomisk pres på området, blandt andet grundet den demografiske udvikling. Uanset om en opgave konkurrenceudsættes eller ej, er der derfor et vedvarende pres for hele tiden at vurdere, hvordan der opnås den bedste service og de bedste resultater for borgerne under hensyntagen til økonomien. Det handler ikke om at vælge dårlige løsninger, men at vælge den billigste løsning mellem to lige gode løsninger.  Økonomi og faglighed går så at sige hånd i hånd.

Det kan være forbundet med udfordringer at beskrive velfærdsopgaver. Men som nævnt har kommunerne på trods af denne vanskelighed i årevis haft et samarbejde private leverandører. Og kravene til skriftlighed på området er igennem de sidste mange år blevet skærpet. Der skal udarbejdes handleplaner, defineres indsatsområder og dokumenteres i overensstemmelse med regelsæt osv. Konkurrenceudsættelse er ikke noget mirakelmiddel og kommunerne skal på samme vis, som når opgaven løses internt, tænke nøje over, hvordan de vil tilrettelægge styringen. Men sat på spidsen kan en konkurrenceudsættelse måske bidrage til, at kommunerne bliver endnu skarpere i forhold til, hvad der skal løses, hvordan og hvad de gerne vil opnå for borgeren.

En overordnet generel beskrivelse af en opgaveløsning kan naturligvis ikke stå alene. Det gælder både når kommunen beskriver opgaven og kravene til løsningen af den i politikker, kvalitetsstandarder med videre til brug for egen driftsorganisation. Og når opgaven beskrives i en kravspecifikation til brug for en konkurrenceudsættelse med udlicitering til en privat virksomhed til følge. Velfærdsområdet er karakteriseret af opgaver, der kræver en konkret og individuel vurdering bag hver indsats og handling. Og her kommer visitationen ind i billedet. Borgerne visiteres til en konkret ydelse på baggrund af en konkret vurdering. Det gælder både når opgaven løses in house, af en privat part ved direkte tildeling af opgaven, eller af en privat part, som har fået tildelt opgaven i forbindelse med et udbud.

Læs hele artiklen, der er publiceret i Danske Kommuner den 2. februar 2017 – eller her: https://udbudsportalen.dk/2017/02/er-udbud-af-velfaerdsopgaver-forsvarligt/?utm_campaign=Er%20udbud%20af%20velf%C3%A6rdsopgaver%20forsvarligt%3F&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

 

Del dette med dit netværk: