SamfundsDesign om Machine Learning

Machine learning: Machine learning er et begreb, der bruges indenfor datalogi og statistik, hvor algoritmer og it-systemer optimeres på baggrund af den læring, de får gennem den data, de indsamler. Samtidig er machine learning også en forudsætning for kunstig intelligens. Machine learning er essentielt for at udvikle kunstig intelligens, da det er via indlæring og videreudviklingen af den læring, der fører til, at vi kan bruge den kunstige intelligens.

Machine learning kan blandt andet også bruges til at identificere og afprøve hypoteser og forudsigelser, der kan give forretningsmæssige indsigter, hvilket kan være vigtige redskaber at have for organisationer og virksomheder.

Se hvordan EG tænker machine learning

Nap en tur i elevatoren. Et godt eksempel på hvad machine learning kan bruges til, findes ved problemstillingen kaldet “elevator-dilemmaet”.

Dilemmaet tager sit udgangspunkt i en etageejendom, hvor indgangen er i stueplan og beboelsen er på 1. etage. Her er problemstillingen; Hvor skal elevatoren være, for at folk skal vente kortest mulig tid? Her kan data om, hvornår på dagen folk kommer og går, og på hvilke tidspunkter der er flest hjemme, bruges til at udregne præcis, hvor elevatoren skal være i forhold til at spare tid.

Læs det hele her: https://samfundsdesign.dk/temaer/big-data–disruption/machine-learning—kender-du-hjernen-bag-kunstig-intelligens2/

Del dette med dit netværk: