Region Midt vinder klagesag

I 2021 gennemførte Region Midtjylland en række indkøb af hurtigtest til selvtest for COVID-19 uden forudgående udbud. Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 10. april 2024 anerkendt, at Region Midtjylland var berettiget til at gennemføre indkøbene som led i sundhedsmyndighedernes forebyggende tiltag under COVID-19 pandemien i Danmark.

Klagenævnet har nu afgjort, at indkøb af hurtigtest til brug på bl.a. skoler, uddannelser, hospitaler og i ældreplejen kunne ske uden forudgående udbud. Det er sket i en sag indbragt af Brancheforeningen DiaLab.

Akut behov for hurtige beslutninger. Klagenævnet anerkender, at udviklingen i COVID-19-krisen affødte akutte behov for selv-tests, og at regionens indkøbte i ”strengt nødvendigt omfang” på et internationalt marked med massivt pres på levering af hurtigtests af høj kvalitet.

– Kendelsen er en vigtig anerkendelse af vores bestræbelser på at sikre effektive og ansvarlige indkøb. Også under ekstraordinære omstændigheder som en pandemi, hvor vi var tvunget til at træffe hurtige beslutninger for at beskytte borgere, medarbejdere og hele sundhedsvæsenet. Jeg er meget tilfreds med at Klagenævnet for Udbud anerkender, at vi har handlet ansvarligt og indenfor rammerne af de gældende udbudsregler, siger Koncerndirektør Anders Kjærulff.

Der har været tale om en kompleks og omfattende sag uden danske fortilfælde. Kendelsen er principiel, og vi glæder os over, at den vurdering, Klagenævnet for Udbud har foretaget, er sket på baggrund af de faktiske og usædvanlige omstændigheder, der gjorde sig gældende, og ikke på baggrund af en efterrationalisering, nu hvor pandemien er under kontrol. Kendelsen bidrager med afgørende fortolkningsbidrag for lignende fremtidige situationer, siger Jens Bødtcher-Hansen, Managing Partner i advokatfirmaet Poul Schmith.

.

Del dette med dit netværk: