Offentlig-privat samarbejde udpeger hvidvask-metode

Finansielle institutter og ejendomsmæglere advares mod at blive udnyttet til hvidvask efter at ODIN-samarbejdet, hvor flere myndigheder i tæt samarbejde med finansielle institutter har opdaget, at kriminelle muligvis udnytter handel med fast ejendom som en metode til hvidvask.

En metode til hvidvask, hvor kriminelle tilsyneladende udnytter ejendomshandel til at indlemme kriminelt udbytte i den legale økonomi, er blevet afdækket i et nyt samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og en række andre myndigheder og banker som led i indsatsen mod hvidvask i Danmark.

Det har medført, at blandt andre underretningspligtige som eksempelvis finansielle institutter og ejendomsmæglere advares mod at blive udnyttet til denne type kriminalitet. Samarbejdet, der kaldes ODIN – det operative danske informations- og efterretningsnetværk – er ledet af NSK og er iværksat for at bekæmpe alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb mod børn. ODIN har været i drift siden årsskiftet, og samarbejdet har blandt andet medført en såkaldt notifikation, der indeholder relevant forebyggende viden for især banker og finansieringsselskaber, men også for eksempelvis ejendomsmæglere, revisorer, advokater og andre rådgivere.

I notifikationen fremgår det, at finansielle institutter i ODIN-samarbejdet proaktivt har gjort opmærksom på en række mistænkelige sager, hvor låntagere i forbindelse med køb af fast ejendom har fremlagt forfalskede dokumenter som lønsedler og årsopgørelser og måske gennemfører hvidvask eller medvirker hertil. 

Politidirektør i NSK, Lasse Boje, siger: – Som noget helt nyt kan myndigheder i ODIN-samarbejdet dele relevante oplysninger med hinanden og med finansielle institutter om kriminelle personer og netværk samt deres metoder til hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb. Vores forventninger til ODIN-samarbejdet er blandt andet, at vi gennem drøftelser af konkrete sager hurtigere kan få et overblik over trends og udviklinger i kriminalitetsbilledet. På den måde bliver de finansielle brancheaktører bedre i stand til at iværksætte forebyggende tiltag, herunder kontrolforanstaltninger, ligesom politiet kan sætte tidligere ind mod igangværende kriminelle aktiviteter.

Del dette med dit netværk: