Nyt fra udbudslov.dk

Generelt konkluderes det i rapporten, at kontroldirektiverne har levet op til deres mål om at sikre en mere effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. Særligt indførelsen af reglerne om standstill og automatisk opsættende virkning har givet et mere effektivt håndhævelsessystem bliver det konkluderet i rapporten. 

Kommissionen fremhæver dog en række mangler ved kontroldirektiverne.

Læs videre her: http://udbudslov.dk/nyheder/evalueringsrapport-over-kontroldirektiverne-offentliggjort-af-kommissionen

For yderligere om reglerne i klagenævnsloven se https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/l/lov-om-haandhaevelse-af-udbudsreglerne-med-kommentarer

Del dette med dit netværk: