Ny chef for KFST-fusionsenhed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udnævnt Ann Sofie Vrang som chef for styrelsens fusionsenhed. Ann Sofie Vrang har været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen siden 2009, de seneste to år som kontorchef i Center for TECH.

Som chef for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed er opgaven at sikre, at opkøb eller sammenlægninger af større virksomheder ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt til skade for andre virksomheder eller forbrugere. Fusionskontrollen kan kræve ganske omfattende økonomiske analyser, og opgaven bliver ikke nødvendigvis nemmere af, at markederne bliver mere digitale, og nye forretningsmodeller opstår.

Ann Sofie Vrang er uddannet cand. polit i 2009 og tiltræder sin nye stilling 1. september 2023. I sin tid hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har hun specialiseret sig i konkurrenceøkonomi, og hun har arbejdet med alle de overordnede opgaver, som styrelsen varetager på konkurrenceområdet. Det vil sige sager om overtrædelser af konkurrenceloven, fusionskontrol samt konkurrenceanalyser.

I Center for Tech har Ann Sofie Vrang haft ansvaret for styrelsens arbejde med at håndhæve konkurrenceloven på det digitale område og fremskaffe viden om de digitale markeder. Det gælder eksempelvis virksomheders og platformes brug af algoritmer samt de såkaldte digitale økosystemer, som typisk er techgiganter, der indsamler brugernes data fra forskellige platforme og bruger dem på tværs.

Ann Sofie Vrang afløser Søren Bo Rasmussen, der er fratrådt til fordel for en stilling i Saudi Arabien, hvor han har ansvaret for at opbygge en konkurrencemyndighed i landets nye region, Neom.

Del dette med dit netværk: