Millionbøde for karteldeltagelse

Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på én million kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på fem byggeprojekter. Bødens størrelse er nedsat på grund af særlige forhold.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: – Fredensborg VVS-Teknik har udvekslet og koordineret oplysninger om priser og andre vilkår med en konkurrent i forbindelse med tilbud på fem byggeprojekter. Det er en grov overtrædelse af konkurrenceloven, som både skader byggebranchen og bygherrerne.

Fem byggeprojekter i københavnsområdet har været udsat for kartelaftaler, hvor Fredensborg VVS-Teknik har koordineret tilbud på byggeopgaver med en konkurrent.

Fredensborg VVS-Teknik har vedtaget en bøde på én million kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. Sagerne mod konkurrenten er endnu ikke afsluttet.

Bødens størrelse afspejler, at Fredensborg VVS-Teknik har samarbejdet om sagens afgørelse. Der er desuden lagt vægt på virksomhedens betalingsevne, og på at tre af sagens fem forhold er begået, før straffen for overtrædelser af konkurrenceloven blev skærpet pr. 1. marts i 2013. I øvrigt er bødens størrelse fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og varighed samt virksomhedens omsætning.

De fem byggeprojekter, som er omfattet af sagen, ligger alle i københavnsområdet. Det drejer sig om: Vibenhus Skole, boligbyggeriet “Domea Følager”, den nye krydstogtsterminal samt to projekter på Nørre Gymnasium.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte i 2015 en efterforskning af sagen efter at have fået et tip. Siden anmeldte Konkurrencerådet sagen til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet(SØIK) med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Se også: http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=601924352074695&B=107506 http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=601924352074695&B=107507

Del dette med dit netværk: