Konkurrencen i Danmark

Konkurrencerådet offentliggør beretning. Konkurrencerådet har netop offentliggjort sin første beretning i forlængelse af implementeringen af ECN+ direktivet, der ligger til grund for den nye konkurrencelov. I beretningen redegør rådet blandt andet for sit syn på konkurrencesituationen i Danmark, og hvad rådet især vil fokusere på i den kommende tid.

Effektiv konkurrence om at levere klimavenlige løsninger er under alle omstændigheder en stærk drivkraft i den grønne omstilling, blandt andet fordi effektiv konkurrence kan styrke innovationen og øge incitamentet til energieffektiv produktion. I Konkurrencerådet har vi fokus på konkurrencens vilkår under omstillingen, og om regulering eller andre forhold begrænser konkurrencen unødigt til skade for en effektiv omstilling og for virksomheder og forbrugere i almindelighed.

På de indre linjer er vi særligt optaget af at sikre en god implementering af den omfattende ændring af konkurrencereglerne, som fik virkning i begyndelsen af 2021.

Vi har blandt andet overtaget en stor del af anklagemyndighedens hidtidige opgaver i forbindelse med sagernes retslige efterspil. Konkurrencerådet har også fået andre nye ansvarsområder, som er tæt knyttet til konkurrenceområdet. Det drejer sig om tilsynet med dele af betalingsloven, hvor vi har truffet en række større afgørelser, samt tilsynet med de såkaldte platform-to-business-regler, der regulerer forholdet mellem de digitale platforme og de virksomheder, som bruger disse platforme”, skriver Christian Schultz, Formand for Konkurrencerådet bl.a. i sin introduktion.

Læs rapporten her: https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2022/20220628-konkurrenceradet-offentliggor-beretning/

Del dette med dit netværk: