Kommuners brug af private vægtes højt

Mindre virksomheder ser vækstmuligheder i øget offentligt privat samarbejde – der en bred tro på, at der er både vækst og arbejdspladser i sigte, når samspillet øges. Det viser en ny DI-analyse.

Fremadrettet bør kommuner stille meget skarpere på brugen af de private leverandører, Det bør være en bevidst prioritet, når der arbejdes for at sikre vækst og arbejdspladser. Det mener en stor andel af de mindre danske virksomheder – og især står synspunktet højt placeret i de nordjyske, sjællandske og fynske virksomheder.

DIs analyse viser for andet år i træk, at øget brug af private leverandører er et af virksomhedernes tre største ønsker til kommunerne. Dette hvis der fortsat skal sikres vækst og arbejdspladser regionalt og lokalt, lyder meldingen.

Det er især de mindre virksomheder, som angiver, at brugen af private leverandører er vigtig for en fremtidig styrkelse af væksten i kommunen. Cirka 20 pct. af virksomhederne med 1-10 ansatte, har angivet at man finder kommunens brug af private leverandører som et vigtigt redskab til fremtidig vækst. For de lidt større virksomheder med 51-100 ansatte falder tallet til 12 pct. – og ligger et enkelt procentpoint højere, når det kommer til de store virksomheder, med mere end 250 ansatte.

Forskellene, virksomhederne imellem, baserer sig dog ikke alene på virksomhedernes størrelse. Der er også en væsentlig geografisk spredning at spore. Især på Fyn, Vest-/sydsjælland og i det nordjyske er der mere øje for at binde offentligt privat samspil sammen for at fremme og styrke vækstmuligheder regionalt og lokalt.

NY DI ANALYSE: Mindre virksomheder ser vækstmuligheder i øget offentligt privat samarbejde

Del dette med dit netværk: