Gør-det-nemt. Indkøb hos SDU

Syddansk Universitet (SDU) professionaliserer i disse år sin indkøbsorganisation for at kunne bidrage mest effektivt til den bæredygtige transformation, som universitetet er i fuld gang med. Indkøbene er blandt andet kommet på færre hænder og kompetencerne er løftet. Og så kommer der hele tiden flere såkaldte ’Fællesvarer’ på SDU’s centrallager, så indkøberne nemmere kan foretage det mest bæredygtige valg.

Et af de første skridt på vejen har været at centralisere indkøbene mere og løfte kompetenceniveauet ved at gøre det obligatorisk at gennemgå et e-læringsforløb, før man overhovedet må gå i gang med at købe ind på SDU, der også er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

– Samtidig har vi nedsat en koordinationsgruppe på tværs af universitetets fakulteter, der fungerer som ambassadører og dataindsamlere. Vi mødes en gang i kvartalet og deler viden og erfaringer. På den måde kan vi løbende rette op på fejl der måtte være i indkøbs-systemet og finde måder at gøre det nemmere for indkøberne at foretage det bæredygtige valg, siger Jesper Lundorff Hoffmann.

At gøre det nemt for bestillere til indkøbs-systemet og for indkøberne er et gennemgående tema for medarbejderne i indkøbs- og udbudsafdelingen.

Læs hele artiklen her

Del dette med dit netværk: