Elvinder af vandudbud

AURA Installation er vinderen af en 5-årige rammeaftale om service af el og procesinstallationer fra 2024-2029 for Aarhus Vand .

Der er lagt vægt på pris og kvalitet. AURA Installation har samlet set leveret det bedste forhold mellem de to kriterier. Aarhus Vand har fundet det vigtigt, at leverandørens ansatte besidder de rette kompetencer til at servicere Aarhus Vands renseanlæg og pumpestationer. Derudover er det afgørende, at medarbejderne har erfaring med de programmer og arbejdsmetoder, der anvendes til at løse de konkrete opgaver. Netop her skiller AURA Installation sig særligt ud fra de andre tilbudsgivere.

Bæredygtighed i fokus Aarhus Vand har fokus på bæredygtighed og systematisk arbejde med FN’s verdensmål. En del af arbejdet med verdensmålene er et have fokus på bæredygtighed i indkøbsprocessen. Derfor har det også været afgørende, at den valgte tilbudsgiver har store, bæredygtige ambitioner.  

Vi er meget glade for dette strategisk vigtige samarbejde med Aarhus Vand. Vi har stort fokus på at vækste inden for tekniske elinstallationer, så vi er meget glade for fremadrettet af være en vigtig samarbejdspartner for Aarhus Vand, forklarer Thomas Vraa Baiemler, afdelingschef for AURA Installation.

Del dette med dit netværk: