DI: SKÆRP FOKUS PÅ KOMMUNALE SMÅINDKØB

Normalt handler den offentlige indkøbsdebat om ordrer med rigtig mange nuller bag. Nu har DI kigget bag forhænget – en overraskende stor andel af de kommunale indkøb er antalsmæssigt i kategorien ”kommunale småindkøb”. Småindkøb er ikke just fremmende i den overordnede offentlige debat om øget satsning på bæredygtige offentlige indkøb, lyder det fra DI.

Som gennemsnit er det hver fjerde kommunale indkøbsordre, der er under 250 kroner – og som derfor kan betegnes som et ”småindkøb”. Denne indkøbsvane er væsensforskellig fra indkøb som kunder fra den private sektor mønstrer. Her er antallet af ordrer under 250 kroner langt færre. Det fortæller ny analyse fra DI.

Overordnet viser analysen, at der er mere end god fornuft, bedre økonomi og renere miljø i at tænke leveringshyppighed ind i de offentlige leverancer. Andelen af småindkøb (ordrer for under 250 kr.) i kommunerne varierer fra hele 33 til 16 pct. Større kommuner (målt i antal indbyggere) har ikke en højere andel af småindkøb end mindre kommuner og vice versa – og i sær kommunerne vest for Storebælt er repræsenteret med en højere andel af småindkøb, eksempelvis har kommunerne i Syddanmark og Midtjylland en højere andel af småindkøb (begge har en gennemsnitlig andel på over 25 pct.) sammenlignet med kommuner i Hovedstaden og på Sjælland.

DYR VANE. Jakob Scharff, branchedirektør i DI siger om analysen til UdbudsMedia.dk: – Vi vil gerne sætte fokus på fænomenet ”småindkøb”. Småindkøb er helt overordnet en dyr vane – både i økonomisk og klimamæssig forstand. Kommuner kan med fordel samle deres indkøb på færre ordrer. Der er en masse praktisk håndtering, administration og logistik, der skal organiseres og tages hensyn til. Tænk blot på de hensyn og begrænsninger, som eks. sovetid i daginstitutioner skal rumme. Det skal leverancer jo helt lavpraktisk times efter. Færre transport- og indpakningsomkostninger i sig selv, er jo fremmende. Og her har kommunerne virkelig noget at lære af hinanden.

– Udover de umiddelbare økonomiske besparelser ved håndtering af færre ordrer, er det nok så væsentligt, at denne måde at håndtere indkøb på, giver alt for høje  miljø- og transportmæssige omkostninger. Fragtomkostninger og miljøbelastningen reduceres jo betragteligt ved at pulje vareleveringerne. Man kunne i kommunerne overveje at undlade dag-til-dag-leverancemulighederne – og f.eks. ændrede lidt på vanerne, så man i stedet disponerede en helt uge ad gangen. Det ændrer ikke på, at det er – og det skal være, nemt at genbestille varer, ikke mindst af kritiske forsyninger. Men populært sagt: Pakken med de to kuglepenne og viskelæderet, kunne måske godt tåle en lidt længere leveringstid – og så ankomme sammen med andre varer, siger Scharff med et smil på læben.

DI-analysen er udarbejdet på baggrund af data fra SKI. Du kan finde den samlede analyse her: https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe—analyser/analysearkiv/2021/2/stor-variation-i-andelen-af-kommunernes-smaindkob/

Del dette med dit netværk: