Strøm i land – efter 12 år

Heldigvis er det ikke alle havvindmølleprojekter, der rammes af flagermus-problemer eller andre uforudsigelige blokeringer. Med stor tålmodighed kan det lykkes.

Nu er der kommet strøm i land fra havvindmøllepark Vesterhav Syd. Det fortæller Vattenfall i Jyske Vestkysten. Det er næsten 12 år siden, at Folketinget vedtog at opføre de to havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Det har taget ekstra lang tid med disse to, fordi de ligger relativt tæt på kysten. Produktionen af strøm i Vesterhav Syd sker foreløbigt fra 10 af parkens møller, mens de sidste 10 forventes tilkoblet inden for få uger. Samtidig arbejder Vattenfall på højtryk for at få etableret tilkobling af møllerne i Vesterhav Nord. Begge parker skal være fuldt tilkoblede ved årets udgang.

LYSESLUKKER. Som noget helt nyt i Danmark bliver afværgelyset på møllerne i Vesterhav Syd og Nord kun aktiveret, hvis et fly nærmer sig en af parkerne. Ellers vil det røde lys være slukket. Det radarstyrede lys kan dog først aktiveres, når parkerne er fuldt idriftsat, og når der er gennemført de nødvendige tests med fly. Indtil da vil afværgelyset på møllerne være tændt hele tiden – hvidt om dagen og rødt om natten.

Vesterhav Syd og Nord kommer til at levere strøm svarende til forbruget fra cirka 350.000 husstande. Alt i alt leveres således yderligere omkring 350 MW grøn strøm.

Del dette med dit netværk: