Skærper bæredygtighedskrav i eget nybyggeri

HOFOR indfører nu skrappere krav til bæredygtighed i nybyggeri. Det betyder blandt andet, at nye bygninger skal udlede mindre CO2 end hidtil. Kravene gælder allerede fra i år og er et led i HOFORs strategi om at blive CO2-neutral i 2040.

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, sætter tempoet i den grønne omstilling op. Forsyningsselskabet har vedtaget at stille krav til bæredygtighed i nye bygninger. Krav, der er væsentligt skrappere, end loven kræver. Direktør for Byggeri og Anlæg i HOFOR Søren Birch (foto) fortæller, at kravene allerede gælder fra i år: – Anlægs- og byggebranchen er en af de største udledere af CO2 og har et stort forbrug af ressourcer. HOFOR har bygge- og anlægsaktiviteter for mindst 30 milliarder kroner de næste 10 år, og derfor er det et naturligt sted at sætte ind i bestræbelserne for at nå HOFORs mål om at være CO2-neutral i 2040, konstaterer direktøren.

HOFOR sætter tempoet op på flere fronter. Forsyningsselskabet har blandt andet indført, at nye bygninger skal have lavet en livscyklusanalyse. HOFOR har tillige tilsluttet sig klima-initiativet Reduction Roadmap, som opstiller konkrete, årlige C02-mål for nybyggeri i Danmark, og som arbejder for at skærpe klimamålsætningerne i byggelovgivningen, så de afspejler klimavidenskaben. – Selvom vi ikke er forpligtede til at følge målene i roadmappet, så betyder vores tilslutning til initiativet, at vi får masser af inspiration til at sænke vores CO2-aftryk, og samtidig støtter vi op om at få skærpet kravene i lovgivningen, siger Birch.

Indførelsen af bæredygtighedskrav til nybyggeri er et led i HOFORs ambition om at øge bæredygtigheden i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Bygninger udgør nemlig kun en lille del af HOFORs samlede anlægsaktiviteter. Derfor arbejder HOFOR de kommende år på også at indføre bæredygtighedskrav i forbindelse med HOFORs øvrige anlægsaktiviteter, for eksempel når HOFOR lægger rør i jorden og bygger produktionsanlæg.

Del dette med dit netværk: