Sag om priskoordinering vækker undren

Vi er kede af afgørelsen, og vi undrer os også over den, siger presse- og kommunikationschef i Dansk Fjernvarme Rune Birk Nielsen i en kommentar til Konkurrencerådets afgørelse om, at virksomheden Effekthandel, samt 46 kraftvarmeværker og 3 regulérkraftværker, der har overtrådt konkurrenceloven.

De berørte kraftvarmeværker har gennem en årrække budt ind på at levere nødstrøm til Energinet, i tilfælde af at der ikke var tilstrækkeligt med strøm fra andre energikilder til at opretholde forsyningssikkerheden. Priserne blev meldt ind til Energinet via selskabet Effekthandel. Nu beskyldes både Effekthandel og de elproducerende varmeværker for at melde enslydende priser ind og sætte konkurrencen ud af spil.

Varmeværkerne har handlet i god tro, lyder det fra Rune Birk Nielsen. – De har spurgt myndighederne om, hvorvidt den her model var o.k. Det har de ikke fået grønt lys for, men de har heller ikke fået at vide, at det måtte de ikke. – Derfor har de været ude og hente ekstern advokatbistand, som er nået frem til, at den her model er inden for rammerne af love og regler, siger Rune Birk Nielsen.

Aftalen har ifølge presse- og kommunikationschefen alene haft til hensigt at få dækket varmeværkernes omkostninger ved at producere strøm. – De her selskaber er fjernvarmeselskaber, der arbejder med en hvile-i-sig-selv økonomi. De skal ikke lave profit. Der er ikke nogen, der har en personlig vinding. De har kun én interesse, og det er at sikre, at varmeprisen er så lav som overhovedet muligt, siger Rune Birk Nielsen.

Presse- og kommunikationschefen har ikke kendskab til, at en lignende prismodel praktiseres af andre medlemmer.

Konkurrencerådet skal nu tage stilling til, om sagen skal indbringes for domstolene med henblik på en bøde til de involverede værker.

Del dette med dit netværk: