Returbetaling 149 mio. kr.

Varmevirksomheden Verdo Varme har i perioden 2006-17 opkrævet 149 mio. kr. mere hos forbrugerne, end hvad Forsyningstilsynet kan godkende som forrentning af indskudskapital, lyder Forsyningstilsynets afgørelse, Nu skal pengene retur til rette ejermand.

– Varmeforsyningsloven giver varmevirksomheder lov til at opkræve et beløb til forrentning af den indskudskapital, som ejerne har skudt ind i virksomheden. Indregningen skal dog godkendes af Forsyningstilsynet, og det er vigtigt, at indskudskapitalen og forrentningen heraf opgøres korrekt. Vores afgørelse konkluderer, at det ikke gennem hele perioden har været tilfældet hos Verdo Varme, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt. Han beklager samtidig sagens lange forløb, der skyldes både uklarhed om regelgrundlaget og en lang proces med at fremskaffe den fulde dokumentation fra virksomheden.

Det er differencen mellem den opkrævede forretning på 266 mio. kr. og den tilladte forretning på 118 mio. kr., som Verdo Varme nu skal tilbageføre til varmekunderne.

FØRSTE AF FLERE. Dagens afgørelse er den anden ud af flere verserende sager som omfatter Verdo koncernen. Den første handlede om forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, og medførte en afgørelse om tilbagebetaling af 234 mio. kr. To uafsluttede sager omhandler henholdsvis godkendelse af forretning af indskudskapital hos Verdo Produktion og Verdo-selskabernes brug og indregning af omkostninger på koncerninterne lån.

– En af Forsyningstilsynets vigtigste opgaver er at holde øje med, at energisektorens monopolvirksomheder ikke opkræver for meget for deres ydelser hos forbrugerne. Vores godkendelser af, at varmeselskabernes opkrævning til forretning af indskudskapital sker inden for lovgivningens rammer udgør en væsentlig del af denne opgave, siger Carsten Smidt.

Del dette med dit netværk: