Parat … klar … STOP for VE

Endnu et VE-anlæg stopper! Fra forsyningens hjemmeside:

“Vi har på anbefaling fra vores rådgiver valgt at stoppe projektet vedr. spildevandsvarmepumpen – i hvert fald for nu. Årsagen er, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har afgivet svar til Klima- Energi- og Forsyningsudvalget d. 11. oktober, hvor det fremgår, at spildevand betragtes som overskudsvarme og dermed er omfattet af reglerne for prisloft af overskudsvarme. Det betyder, at projektet kommer under reglerne for prisloft på overskudsvarme. Problemet derved er, at hvis der kommer et år, hvor de afholdte omkostninger er højere end prisloftet, og det kan godt ske med de beregningsmetoder, der er for prisloftet, så må disse omkostninger ikke viderefaktureres til forbrugerne – og som reglerne umiddelbart forstås hænger bestyrelsen, så på den regning.”

Prisloft rammer Hadsund: Dropper overskudsvarme fra spildevand. Hadsund Fjernvarme må vinke farvel til overskudsvarme fra det lokale rensningsanlægs spildevand, som ellers kunne have dækket 40 pct. af varmeproduktionen. Prisloftet gør det for risikabelt at opføre en planlagt spildevandsvarmepumpe.

I dag ryger varmen fra det lokale spildevand direkte ud i Mariager Fjord. Det var Hadsund Fjernvarmes håb, at man kunne udnytte den til fjernvarme i stedet – men det håb er nu slukket af prisloftet. Hadsund Fjernvarme var klar. Men nu er der endegyldigt blevet sat en stopper for et planlagt samarbejde, som ved hjælp af en spildevandsvarmepumpe skulle have sikret overskudsvarme fra det lokale rensningsanlæg.

Anlægget kunne have dækket hele 40 procent af varmebehovet hos Hadsund Fjernvarmes cirka 2.200 forbrugere. I stedet for tyder alt på, at det varme vand fortsat må sendes direkte i Kattegat – uudnyttet. Det omtalte og heftigt kritiserede prisloft på overskudsvarme omfatter nemlig også spildevand fra rensningsanlæg – det har Energistyrelsen for nylig slået fast – og dermed har man i Hadsund vurderet, at det vil være for stor en risiko at investere i en spildevandsvarmepumpe. Der var ellers allerede etableret en ledning mellem varmeværk og rensningsanlæg, begge parter var enige om detaljerne – og man var sågar så godt som klar til at trykke på knappen og sende projektet i udbud.

Og selvom Hadsund Fjernvarme ikke engang skal betale Mariagerfjord Vand for overskudsvarmen, er der simpelthen en for stor usikkerhed i, at man skal holde sig under et prisloft, som man ikke kender fra år til år, forklarer direktør i Hadsund Fjernvarme, Bo Holt Andreassen. Beregningsmetoderne for prisloftet er nemlig ikke just hensigtsmæssige eller retvisende – og det giver en teoretisk risiko for, at man ét eller flere år når over det. – Hvis det sker, vil bestyrelsen kunne komme til personligt at hænge på regningen. Og det gør selvfølgelig, at man ikke kan underskrive en kontrakt på en varmepumpe, der skal afskrives over 20 år – i hvert fald ikke med ro i maven. Det skal man have, når det er forbrugernes pengepung, man varetager, siger direktøren og fortsætter: – Derfor har vores rådgiver sagt klart og tydeligt, at vi bliver nødt til at stoppe projektet. Og det har vi så gjort nu – desværre.

Del dette med dit netværk: