OG prisen skal gå til …

Nyt it-system fra Rambøll hjælper Esbjerg Kommune til at indfri sine ambitiøse mål på børne- og ungeområdet. De første erfaringer er så gode, at kommunen nu indstiller systemet til Digitaliseringsprisen 2016. – Hvorfor har vi dog ikke gjort det noget før? Vi kommer jo til at se børnene meget tydeligere. Sådan lyder det fra dagplejer Lisa Nørgaard Bang, der ligesom kollegerne er glad for it-systemet, som Rambøll Management Consulting har udviklet sammen med Esbjerg Kommune.

Når Esbjerg Kommune sætter strøm til sine politiske målsætninger om at skabe de bedste betingelser for børn og unges trivsel, læring og udvikling, sker det med et skræddersyet it-system, der går på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud og skole. Kontinuitet er omdrejningspunktet, for at kommunen når sine mål om børn og unge, der trives og lærer. Det fortæller Ulla Visbech, kommunens chef for pædagogik og undervisning: – Rambølls løsning bliver trivslens røde tråd og er udviklet som ét sammenhængende system, der systematisk samler viden om det enkelte barns trivsel. Sundhedsplejersken laver den første vurdering af barnet, mens det i dagtilbud er personalet, der vurderer trivslen, og i skolen får alle elever et skema, som er tilpasset deres alder og stiller spørgsmål om læring, sundhed og generel trivsel.

Forskningen viser, at børn og unge skal trives for at lære og udvikle sig. En ensartet, simpel og struktureret opmærksomhed på trivslen sikrer, at der bliver sat handlinger i gang cirka halvandet år tidligere end ellers for de børn og unge, der har behov for en indsats enten enkeltvis eller i grupper. Netop for at øge det vigtige fokus på den forebyggende og tidlige indsats har Esbjerg Kommunes Børne & Familieudvalg besluttet, at der to gange om året skal laves ensartede trivselsvurderinger af alle børn og unge, der går i dagpleje, daginstitution eller skole. Her bruger alle ansatte således det nye Rambøll-system, som giver et ensartet og frit flow af data: – Når alle arbejder i det samme system og bruger den samme systematik, kan viden og data flyde mellem relevante fagpersoner på tværs af dagtilbud, skoler og kommunens interne systemer. På den måde følger informationerne børnene, siger forvaltningsdirektør, Jørn Henriksen, som understreger, at det arbejde altid sker i dialog med og samtykke fra forældrene.

Esbjerg Kommune har med implementeringen af det nye it-system taget et stort skridt i etableringen af et bæredygtigt trivselsarbejde. Dog vil Esbjerg Kommune også inspirere andre kommuner til at gå samme vej. Derfor har kommunen indstillet Rambølls it-system til årets digitaliseringspris, som uddeles i marts og hædrer succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. It-løsningen for Esbjerg Kommune er en del af Rambøll Management Consultings system http://www.hjernenhjertet.dk/, som hjælper med at udvikle og dokumentere kvaliteten i den kommunale service – især på børn- og ungeområdet. Over halvdelen af de danske kommuner bruger systemet, ligesom 17 af Norges 19 regioner (fylker) skal til at benytte Hjernen&Hjertet

Del dette med dit netværk: