Hovedløse energi- og afgiftsregler ændres

Det skal være slut med at fyre for fuglene … selvskabte forhindringer i form af utidssvarende afgiftsforhold og besynderlige/uhensigtsmæssige regler har alt for længe betydet, at værdifuld overskudsvarme fra virksomhederne er sendt direkte ud i den blå luft. Det gør en bred politisk aftale nu op med. Der skal ryddes op i regler og bureaukrati for at fremme brug af overskudsvarme fra industrien, lyder budskabet.

En ny politisk aftale brolægger nu vejen til en langt mere fornuftig tilgang, der kan sikre, at denne overskudsvarme bliver effektivt udnyttet i stedet for at gå til spilde. Foreningen Decentral Energi har i årevis på kontaktmøder, energikonferencer og individuelle  kontaktmøder med landets energipolitikere igen og og igen slået til lyd for, at fremme regler der sikrede, at varmen fra industriprocesser kommer borgere og virksomheder til nytte – og bruges til opvarme boliger, huse og lejligheder i stedet for at gå til spilde.

Det er partierne bag energiforliget, der nu har truffet aftale herom – og dermed baner vejen for at skønsmæssigt over 100.000 boligenheder kan få gavn heraf – i den udstrækning at denne nye mulighed så også udnyttes effektivt og fuldt ud.

Det skal således være slut med at lade varmen gå til spilde. Dagens aftaletekst rummer en mulighed for, at der ikke fremtidigt skal betales afgifter, hvor der er indgået en energieffektiviseringsaftale (tidligere kaldet certificeringsordningen) – hvilket betyder, at giver langt bedre økonomi i at gøre brug af virksomhedernes overskudsvarme. Samtidg er der en kolossal positiv grøn gevinst at hente, der tæller positivt i bestræbelserne på at realisere de skrappe 2030-mål

AFTALEELEMENTER:

Overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed kan fra næste år frit aftale prisen for overskudsvarmen, så længe de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen holdes under et bestemt prisloft.

Der indføres en forenklet energieffektiviseringsordning, der skal sikre energieffektiviseringstiltag hos virksomhederne, der kan tjenes hjem på op til fem år.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar