CEPOS: Milliarder i “effektivt-affald”

Der er mange penge på kommunernes obligatoriske affaldsordninger, hvis kommunerne var mere effektive. Nogle husstande kan spare helt op til 2.800 kr. årligt, viser denne CEPOS-analyse. Og det er altså ikke småpenge for en familie, ifølge Line Andersen, økonom i CEPOS.

Ifølge analysen vil danskerne samlet set kunne spare 2,4 milliarder kroner på afhentning af affald, hvis alle kommunerne gjorde det lige så billigt som de mest effektive sammenlignelige kommuner. Det svarer til en gennemsnitlig årlig besparelse på 900 kroner pr. husstand.

De store potentialer for besparelser kan skyldes manglende konkurrence på området. – Problemet er, at kommunerne gennem deres regulatoriske monopol ikke har incitament til at reducere gebyrerne. Derfor er det min klare anbefaling, at konkurrencen styrkes gennem obligatorisk udbud, og at husstandenes benyttelsespligt til de kommunale ordninger ophæves,” siger Line Andersen, økonom i CEPOS.

Det anbefales samtidig at omfatte affaldshåndtering af økonomisk regulering i Forsyningstilsynet og at opgaven sendes systematisk i udbud.

Der er potentiale for store besparelser i mange kommuner, som kan give husstandene mere luft i deres privatøkonomi, Line Andersen, økonom i CEPOS

Del dette med dit netværk: