Energiselskabs rentefidus underkendt

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at energiselskabet Verdo Varme i årene 2013-2019 har indregnet 116.393.127 kr. for meget i priserne. Nu skal pengen retur til forbrugerne

Merbetalingen er dels en følge af at Verdo Varme har optaget unødvendige koncerninterne lån hos Verdo – og det i en størrelsesorden, der ikke har væretr nødvendig for varmedriften,. Derudover har de koncerninterne renter været opkrævet i strid med § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven. Dette som følge af for høje rentesatser, sammenlignet med tilsvarende fremmedkapitalfinansiering for sammenlignelige virksomheder og renter på markedsvilkår indikerer.

Derfor har Forsyningstilsynet fundet rentesatserne urimelige høje.

Man kan finde hele afgørelsen her: https://forsyningstilsynet.dk/media/9333/afgoerelse-verdo-varme-interne-laanerenter.pdf – nu går Tilsyn og virksomhed i gang med at finde en løsning på denne tilbagebetaling.

Del dette med dit netværk: