Energi-innovation- kræfterne samles

Tre stærke klyngeorganisationer i den danske energisektor forener innovationen i en ny, national klyngeorganisation. Det sker under navnet Energy Cluster Denmark.

Med udgangspunkt i erhvervs- og teknologiområdet energi samler den danske energisektors tre største klyngeorganisationer således nu innovationskraften i en ny, stærk energiklynge for at skabe vækst og udvikling. House of Energy, CLEAN Energi og Energy Innovation Cluster går sammen i en ny klyngeorganisation, som samler og styrker fælles innovation på tværs af hele energisektoren.

Der er fuld opbakning blandt erhvervs-, branche- og interesseorganisationer, virksomheder og videninstitutionerne til dannelse af den nye, samlende klyngeorganistion på energiområdet. Gate 21 og NBE har også medvirket i tilblivelsen af den nye organisation.

Som verdensførende nation indenfor vedvarende energiproduktion, sammenhængende energisystemer og energieffektivitet, er der bevidsthed om, at der kræves nye teknologier, øget innovationskraft og mere samarbejde for at nå Danmarks mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 og bidrage til Europas fælles ’Green Deal’.

Det er baggrunden for at forene de tre klyngeorganisationer til en.

Energy Cluster Denmark forener innovationskraften inden for energiproduktion, energiinfrastruktur, energilagring og energieffektivitet i en ny organisation, som håndterer et samlet energisystem; fra vindmøller på havet til brug af energi hos forbrugerne i et integreret, koblet og energieffektivt energisystem.

De tre klyngeorganisationer forener formelt kræfterne i 2020 efter godkendelse i de kompetente organer. Medlemmerne af Energy Innovation Cluster, House of Energy og CLEAN Energi vil kunne overføre deres medlemskab til den nye klyngeorganisation.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap