Digitaliseringsstrategi – en drøm uden svar

ATV-blog af Lia Leffland: ATV hylder bestemt en digitaliseringsstrategi. Regeringens digitaliseringsstrategi ligner på visse punkter mere en vidtløftig vision. Den globale konkurrence er større end nogensinde før, og derfor er det på tide at handle – ikke at drømme. Bloggen slutter : Regeringens Digitaliseringsstrategi er en oplagt mulighed for at investere i ungdommen, i fremtiden og i vores velfærdssamfund. Men de gode intentioner skal følges med handling.

Der er bestemt vigtige, og hårdt tiltrængte, tiltag i strategien, der bygger på ni ambitiøse visioner, som kan bidrage positivt til løsningen af flere presserende samfundsudfordringer, hvis der tilføres tilstrækkelige ressourcer til at implementere dem. Stor ros til regeringen for at inddrage eksperterne. Strategien mangler dog noget helt fundamentalt – nemlig svar på, hvordan vi kommer i mål. Uden både penge og prioritering kommer vi ikke engang fra start. Der er massiv mangel på it-kompetencer i Danmark, og det står i vejen for innovation og vækst. Mange virksomheder oplever store problemer med at rekruttere fx høje faglige it-kompetencer, og det problem øges. Tilfør midler, tilfør lektorer og forskere til at undervise, rådgive og forske. Alene det er en flaskehals. Sæt penge af i strategien til de fag, som skal levere de fagligt tunge it-kompetencer … læs videre her: Er regeringens Digitaliseringsstrategi en forspildt mulighed? | Ingeniøren

Del dette med dit netværk: