BIOFOS – møde om kommende udbud

BIOFOS inviterer tekniske rådgivere, entreprenører og leverandører til orienteringsmøde om BIOFOS kommende udbudsprojekter som en del af BIOFOS’ Udbygningsplan. Der er flere oplysninger om de forskellige udbud i forhåndsmeddelelsen.

Udbygningsplanen skal blandt andet sikre at renseanlæggenes kapacitet svarer til den fremtidige belastning fra befolknings- og erhvervsudvikling, samt at renseanlæggene kan overholde fremtidige udledningskrav.

Planlagte entrepriseudbud i 2020-2023 med tilhørende udbud af rådgivningsydelser i perioden 2019-2020.
I forbindelse med opgraderingen af renseanlæggene på især Lynetten og Damhusåen er der planlagt udbud af følgende projekter: bundbeluftning, vandlinjen (pumpestationer, efterklaringstanke, rørledning med 2/3 fordelingsbygværker, div. ombygninger), slamlinjen (koncentrering af primærslam, termisk hydrolyseanlæg medhjælpeanlæg, opgradering og renovering af eksisterende rådnetanke), renovering af pumpestationer, SCADA-programmering, mv.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap