Aalborg Forsyning: Danmarks rene drikkevand er truet, det er alvor!

Danske vandforsyninger som Aalborg Forsyning kan ikke finde rent drikkevand mere. Det betyder, at når en boring forurenes, kan den ikke erstattes af en ny, ren boring. – Det er ikke nyt, at drikkevandet er truet. Problemerne har været kendt i årtier, og trods mange undersøgelser for at redde drikkevandet, er der ikke sket noget. Det går alt for langsomt med at beskytte drikkevandet, og miljøministerens lovforslag, der fra 2025 skal forhindre brug af sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, løser ikke problemerne, siger Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

Anna Aaen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning, siger: – Historien om det rene danske drikkevand er for alvor ved at være forbi. I årtier har forurening med pesticider, kemikalier, PFAS og nitrat frit fået lov til at sive ned i grundvandet, mens politikerne ikke for alvor har taget fat om problemet. Hvis vi skal redde drikkevandet, skal der politisk handling til.

Danmarks rene drikkevand er truet. I Danmark har vi været vant til med stolthed at kunne fortælle om vores rene drikkevand, som vi får direkte fra grundvandet. Der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark, og i mere end hver tiende af dem overskrider forureningen grænseværdierne. Dertil er forurening med nitrat og PFAS en voksende bekymring.

ANLEDNINGEN TIL DISSE UDSAGN ER. at Folketinget netop behandler miljøministerens lovforslag om at stoppe brugen af sprøjtegifte ved drikkevandsboringer. Men lovforslaget er slet ikke nok, hvis Danmark skal have rent drikkevand i fremtiden.

Ti gange så stort et areal bør beskyttes. Ifølge lovforslaget vil miljøministeren forpligte kommunerne til at lave forbud mod at bruge sprøjtemidler i områder omkring drikkevandsboringer, hvis der er risiko for forurening, og hvis vandforsyningerne ikke kan nå til enighed med lodsejerne om at stoppe med at sprøjte. Forslaget er målrettet de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO – som er områderne lige umiddelbart omkring drikkevandsboringerne. – Det samlede BNBO-areal i Danmark dækker cirka 20.000 hektar. Men det er slet ikke nok kun at stoppe sprøjtning lige i nærheden af drikkevandsboringerne. Der er behov for at beskytte 200.000 hektar – altså ti gange så meget – for at sikre de sårbare områder, hvor drikkevandet dannes.  Det er her, vi bør sætte ind og etablere grundvandsparker, hvis vi for alvor vil tage vores drikkevandsbeskyttelse seriøst, siger Søren Gais Kjeldsen.

Kilde: Aalborg Forsyning: Privat

Del dette med dit netværk: