Cykel? Transportmiddel? Eller?

Det kan Forretningsudviklingschef Finn E. Olsen fra Victoria Concepts. Vi har bedt Finn fortælle om sine erfaringer fra professionelle sammenhænge hvor der eksempelvis er drøftet ”Bæredygtighed” og ”Funktionsudbud”.

Finn E. Olsen siger: – Udviklingen inden for offentlige indkøb har skabt en række ord og begreber som vi bl.a. anvender ved konferencer, tænketanke og ”festtaler”. Eksempler på ord er Funktionsudbud, Bæredygtigt indkøb, Cirkulær økonomi, Kvalitet osv. Udfordringen er, at vi ikke har en fælles forståelse af de mange ord.

Som deltager i bl.a. en IKA-tænketank om funktionsudbud, fandt vi ud af, at vi stort set ikke var enige om nogle af de begreber vi anvendte, herunder ordet ”funktionsudbud” … og en tænketank om ”funktionsudbud” som ikke er enige om definitionen på ”funktionsudbud” kan ikke tænke tanker! Vi besluttede derfor at udarbejde en ordbog for uden den kunne tænketanken ikke fungere.

På lignede måde deltog jeg i en tænketank om ”bæredygtigt indkøb” som ikke formåede at tænke nye tanker fordi den grundlæggende fælles forståelse af bæredygtigt indkøb ikke findes!

Ovenstående blev senest bekræftet på DI-konference om Offentligt-privat samarbejde, hvor én af konklusionerne var at der er et stort behov for at vi få defineret de mange ord og begreber vi anvender. Konsekvensen er offentligt indkøb kun langsomt vil udvikle sig og i mange forskellige retninger.

UdbudsMedia.dk udfordrer til debat og vil gerne understøtte en afklaringsproces. Vi stiller spalteplads og nyhedsbrevsformidling til rådighed. Grib pennen, kom til tasterne … vær med til at skrive på en ordbog om de ord, så vores branche har så rigelige af … og som åbenlyst volder knuder her og der …

Del dette med dit netværk: