250 kæmpemaster til grøn fremtidsenergi

Den første af i alt 250 kæmpemaster, der hver især består af 71 dele, og som samlet vejer cirka 30 ton er sat på plads. To kæmpekraner har løftet den første elmast i den kommende Vestkystforbindelse på plads i nærheden af Varde. Mast nummer to kom op i samme ombæring.
Nu mangler der ’kun’ at blive rejst 448 master fordelt på 146 kilometer af den i alt 172 kilometer lange strækning fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse. 26 kilometer af forbindelsen bliver lagt i jorden.

Vestkystforbindelsen har været på vej siden 2015. Efter flere forsinkelser, blandt andet på grund af ændringer af miljøkonsekvensrapporterne, fik projektet endelig sine myndigheds-godkendelser i 2023. Derefter fulgte lodsejerforhandlinger, geotekniske og arkæologiske undersøgelser og første spadestik på luftledningsarbejdet i november 2023.

Energinet bruger en ny type mast, som de kalder Thor. Den har fået sit navn, fordi den ligner Thors hammer. På grund af det flade landskab i Vest- og Sønderjylland er Thor-masterne gjort relativt lave, fra 27 til 32 meter (til overkant af tværarmen). Stadig er det dog tilstrækkelig højde til, at der kan køre landbrugsmaskiner på markerne under ledningerne, der hænger på masterne.

På grund af masternes tykke zinklag forventes det, at de kan stå i 80 år uden at skulle behandles.

Vestkystforbindelsen er en vigtig del af den forstærkning af elnettet, som Energinet i disse år er i gang med.  For at kunne sende store mængder grøn strøm fra sol og vind gennem elnettet er det nødvendigt at udbygge de elektriske motorveje, transmissionsnettet. Derfor bygger vi hele vejen ned gennem Vest- og Sønderjylland en ny 400 kV-forbindelse, som ved grænsen kobles på det tyske transmissionsnet.

Forbindelsen er også nødvendig for at få fuldt udbytte af Viking Link, elforbindelsen mellem Danmark og Storbritannien, som stod færdig lige før nytår. Vestkystforbindelsen forventes at være i fuld drift i 2025.

Del dette med dit netværk: