2024-nødvendighed: TILLID til forsyninger

Redaktøren om 2024: Det er tiden for nytårsønsker, men også for erkendelse af TILLID og nytårs-nødvendigheder.

Mindre TALE og mere HANDLING er et ønske, ikke mindst når det handler om aktiv klimapolitik. Kontrakten i 2024 må være, at vi godt må tale om de samfundsudfordringer, vi står over for, lyder nytårsmelding fra en af vores dygtige bloggere! Og det samme gælder – med tillæg af ordet TILLID, når der skal fokuseres på en forsyningspolitik … for sådan en, har vi reelt set ikke rigtig haft her til lands.

Det er åbenlyst, at det kan lande i en regulær win-win og win situation TILLIDSFULDT at nytænke et politisk aktivt engagement i forsyningspolitik. Hvorfor dog ikke vælge at indgå i et aktivt samspil med aktører, der ikke bare tænker bæredygtigt men også udvikler og gennemfører projekter, der skal være med til at sikre et godt liv for de fremtidige generationer – og det uanset aktuelle stramme rammevilkår og reguleringsmæssige forhindringer.

For en gæv folketingspolitiker er der umiddelbart og næppe så megen stemmehøst i et engagement i forsyningspolitik. Af ukendte årsager, har forsyningsselskaber jo altid været noget man bare regnede med – og de har derfor haft en mere beskeden samfundsmæssig fremtræden. Der var lige en kende af opmærksomhed under Corona-krisen, hvor man fandt ud af, at spildevandsselskabernes data faktisk kunne være samfundsnyttige, og så var der også lige der hvor det erkendtes, at spildevands-overskudsvarmen, kunne bidrage samfundsnyttigt i det store klimaspil og til opvarmning af boliger.

2024 må nødvendigvis blive året hvor TILLID til forsyningsselskaber i egen ret – reelt får et reguleringsmæssigt spillerum til at udfolde sig – ogmedvirke til at skabe en grønnere hverdag for danskerne. Det vrimler med gode projekter i forsyningssektoren inkl. engagement, viden, kompetencer og positive ressourcer, der på alle måder kan få altafgørende betydning for det, der efterlades til eftertiden?

Det vil være direkte kontraproduktivt – og en forsømmelse af dimensioner, hvis det kommende lovgivningsudspil på forsyningsområdet ikke aktivt fremmer de evner, gode viljer og reelle projekter, som denne sektor med den rette TILLID kan der spille direkte ind i 2030-planen. Det tema er, som det fremgår af en række af dette nyhedsbrevs artikler højt på dagsordenen på Forsyningskonferencen, den 30. januar 2024 på Christiansborg – hvor Kalundborg Forsyning, BlueKolding, Herning Vand, Vandcenter Syd og Brønderslev Forsyning i regi af www.forsyning2100.nu, har taget initiativ til en vigtig og central samfundsdebat om fremtidens spilleregler for forsyningsselskaberne i Danmark. VEL MØDT – Rigtig godt nytår

Del dette med dit netværk: