Naturområde sikrer rent vand og mindre udledning

NATUROMRÅDE SKAL SIKRE RENT DRIKKEVAND OG MINDSKE KVÆLSTOF I FJORDEN. Assens Kommune, Hedeselskabet og Vandcenter Syd har fundet om et nyt stort naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup på Vestfyn.

Det op til 500 ha store naturområde skal rumme både ny skov, så fynboernes grundvand bliver beskyttet mod pesticider omkring en af Danmarks helt store kildepladser, og vådområder for at mindske udledningen af kvælstof til Odense Fjord.

Det er ikke første gang, at de 3 partnere finder sammen om skovrejsning. I 2017 indviede parterne, sammen med Odense Kommune, Brylle Vandskov. Den var den første af sin slags i Danmark – hvor et vandselskab og en privat virksomhed gik sammen om et større skovrejsningsprojekt. Lige som Brylle Vandskov bliver også den nye skov etableret og drevet uden brug af pesticider og gødning. Det er netop grunden til, at VandCenter Syd deltager, da det underliggende grundvand på den måde bliver beskyttet af den nye skov. Troels Kjærgaard Bjerre, projektchef i VandCenter Syd: – Projektet vil tage os videre i det lange seje træk med at beskytte vigtige kildepladser. Det er en ressourcekrævende opgave, og derfor er det vigtigt, at vi kan løfte opgaven i fællesskab med Hedeselskabet og Assens Kommune. Vi har tidligere haft et godt samarbejde, og også her er det lykkedes at skitsere et projekt, hvor arealet skaber værdi og har flere funktioner på én gang. Landbrugsstyrelsen har allerede givet tilskud til forundersøgelsen, der omhandler vådområdet. Næste skridt er at søge styrelsen om tilskud til ”multifunktionel jordfordeling.

Den nye grønne oase skal etableres ved en af Danmarks største kildepladser for grundvand, Holmehave Kildeplads, som spiller en stor rolle i drikkevandsforsyningen til Odense. Der arbejdes på at inddrage op til 500 ha af oplandet til kildepladsen som en del af det samlede naturområde.- Rejsning af ny skov er ét af de mest effektive midler, når det gælder optagelse og lagring af CO2 fra atmosfæren. Derfor er vi i Hedeselskabet altid glade for at være med til at rejse ny skov. Denne skov er speciel, fordi den ikke bare beskytter grundvandet og gavner klimaet, men også bliver etableret sammen med vådområde og andre lysåbne områder, som sikrer en mere mangfoldig natur, siger skovrider Allan Bechsgaard, der er Hedeselskabets projektleder på projektet.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar