Klimarådet: Fasthold nye vaner og sæt liv i 14 klimatiltag

Klima og beskæftigelse er væsentlige faktorer, når dansk økonomi skal genoprettes. Klimarådet sætter i nyt notat fokus på klimatiltag, der kan sætte gang i økonomien  – uden at sætte klimaet på pause.

– Hvis blot nogle af de nye vaner med virtuelle møder og hjemmearbejde fastholdes, kan det medføre varige og væsentlige udledningsreduktioner, fordi vi transporterer os mindre, siger Peter Møllgaard, formand i Klimarådet.

Blandt forslagene findes: Fremme af grønne offentlige indkøb, øget genanvendelse af affald, udbuyd af biogas, stop for naturgas-tilslutningspligt og en række afgiftsbetonede tiltag.

– Klimapolitikken hastede før coronakrisen, og den haster stadig. Der er nu opstået et akut behov for, at vi laver en genopretning af økonomien, og det er helt essentielt at klimaet indgår som et centralt element i de kommende politiske tiltag, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Klimarådet sigter på 14 forskellige klimatiltag – alle vigtige for omstillingen og skabelse af nye job i Danmark. Investering i varmepumper, vindmøller og energieffektiviseringer er eksempler.

– Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Klimarådet opfordrer derfor til, at man allerede i 2020 tager hul på de store ændringer, som rådet præsenterede i en større rapport i marts.

Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning, siger Peter Møllgaard

Del dette med dit netværk: