DI: Mindre kommunalt samarbejde med private

Fald i offentligt-privat samarbejde i kommuner

– Innovative samarbejder mellem den offentlige sektor og private har også været med til at udvikle nye teknologier, løsninger og indfriet store potentialer til gavn for både virksomhederne, kommunerne og i sidste ende de borgere, som modtager ydelser fra kommunerne i den ene eller anden form. Sådanne former for samarbejde skal vi tilbage til, ellers får vi som samfund svært ved at komme styrket ud på den anden side. Det siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI – Dansk Industri .

Baggrunden er tal fra kommunernes regnskaber, der viser, at kommunernes samarbejde med private falder for tredje år i træk.

Kommunernes regnskaber viser et fald i samarbejdet med private virksomheder. Samlet er der tale om et fald på 0,7 procentpoint siden toppunktet i 2017. Ud af en opgavemængde til 247 mia. kr., er det kun opgaver for omkring 64 mia. kr., der løses af private i dag.

Kommunernes samarbejde med private virksomheder – målt som Privat Leverandør Indikatoren (PLI) ‒ er nu for tredje år i træk faldet.1 Samarbejdet er tilbage på niveauet for 2014 og 2015 og udgør nu 26,2 pct. af de udbudsegnede opgaver. Andelen på 26,2 procent dækker over opgaver for omkring 64,7 mia. kr., som i 2020 er blevet løst af private. Da der i alt er udbudsegnede driftsopgaver for 247 mia. kr., findes der fortsat et stort potentiale på omkring 182 mia. kr.

I de udbudsegnede opgaver findes driftsopgaver som f.eks. vejvedligeholdelse, facility management hos kommunens bygninger, skoler mv. og tøjvask på plejecentre. Ved at udnytte de privates kompetencer, er det muligt at sænke driftsudgifterne og frigive ressourcer til andre områder.

Dette potentiale og dets gevinster har flere kommuner ønsket at indvinde. På trods af en generel tilbagegang er der fortsat mange kommuner, som ser fordelene ved offentlig-privat samarbejde og ligeledes har øget samarbejdet i 2020 i forhold til 2019. De 10 kommuner med den største positive udvikling er geografisk spredt og er ikke begrænset til de kommuner med det højeste niveau af samarbejde.

HENT ANALYSEN

Download

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar