Styrket indsats mod social dumping

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at ordnede forhold og fair konkurrence skal være et grundvilkår på det danske arbejdsmarked og har derfor indgået en aftale, der styrker indsatsen mod social dumping.

Aftalen indebærer blandt andet mulighed for at stoppe entreprenører, der gentagne gange alvorligt bryder reglerne, bedre mulighed for at føre kontrol med boliger udlejet af arbejdsgivere til deres ansatte og styrket indsats mod brug af illegal arbejdskraft på danske arbejdspladser.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen: – Vi vil ikke finde os i, at nogle virksomheder igen og igen udsætter deres medarbejdere for fare. Nu får Arbejdstilsynet nogle ekstra redskaber. Det skal bidrage til at stoppe de brodne kar og sikre ordentlige forhold på danske arbejdspladser. Det er til gavn for både lønmodtagere og de mange virksomheder, der spiller efter reglerne.

– International arbejdskraft er en stor gevinst for dansk økonomi, og de bidrager til at finansiere vores velfærdssamfund. Og selvfølgelig skal vi sikre, at arbejdstagere, der ikke kender til de danske regler, ikke arbejder under uacceptable forhold. De nye tiltag vil gøre det lettere både at kontrollere og sanktionere, siger Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Karin Liltorp.

Aftalen gør det muligt at stoppe arbejdet hos en entreprenør og underleverandør, hvis de overtræder reglerne. Samtidig sættes straffen op med betydeligt højere bøder for de alvorlige overtrædelser – og det er et stort skridt i den rigtige retning. Sådan siger forbundssekretær i 3F, Lene Krabbe Dahl, der er godt tilfreds med aftalens indhold om større bøder. 3F mener dog, at det er en fejl at ID-kort ikke er kommet med i den nye aftale – et ID-kort, hvor arbejdstagerens arbejdsplads, ansættelsessted og arbejdstid registreres.

Aftale om en styrket indsats mod social dumping (PDF)

Del dette med dit netværk: