Statsfinansieret konkurrence forvrider mediemarked

– Danmark er et af de vestlige lande, hvor staten fylder mest i mediebilledet. Vi har brug for større pluralisme, ikke mindst når det gælder nyhedsjournalistik. Det ændrer den netop indgåede medieaftale ikke på, men trækker tværtimod i den gale retning med bl.a. øgede bevillinger til DR og skat på privat streaming, siger analysechef Otto Brøns-Petersen.

Staten dominerer. En ny CEPOS-analyse gennemgår de redskaber, der er for en mere pluralistisk mediepolitik. Og som bør komme i anvendelse i næste medieforlig. Den altovervejende mediestøtte i Danmark går fortsat til DR, som derfor har en altdominerende markedsposition inden for elektroniske medier. Med en dominerende statslig aktør inden for elektroniske medier domineres ikke blot radio og tv af staten, men også den digitale nyhedsformidling, som er afgørende for avisernes overlevelse, er domineret af DR’s nyhedsformidling, som med statsstøtte tilbyder et større, men mindre pluralistisk, nyhedsudbud end aviserne evner på markedsvilkår.

De mange støtteordninger, samt det fænomen at staten via DR og TV2 fortsat selv er hovedaktør på de elektroniske medier, radio og tv, kalder på en samlet gennemtænkning, der på den ene side sikrer et mangfoldigt medieudbud i Danmark, men på den anden side også sikrer eksistensen af reelt uafhængige private medier, der ikke direkte eller indirekte er reguleret af staten gennem støtteordninger, og ikke har svært ved at trænge igennem og lave sund forretning på grund af statsfinansieret konkurrenceforvridning på mediemarkedet.

Læs analysen her
Del dette med dit netværk: