Planlovsaftale fremmer grøn omstilling

Bred politisk aftale om en lang række ændringer af planloven skal sikre gode muligheder for udvikling af både land og by. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har aftalt at ændre planloven, så der skabes gode rammer for grønne omstilling, udvikling af levende byer med varieret boligudbud og udvikling af landdistrikter og kystområder.

Aftalen omhandler følgende hovedtemaer og kan ses her:

  1. Klima, grøn omstilling og natur
  2. Byudvikling mv.
  3. Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme
  4. Forenkling, administrative lettelser og digitalisering
  5. Klagesystemet
  6. Ændring af regler i øvrigt
  7. Køge Bugt Strandpark – modernisering og klimasikring

Christian Rabjerg Madsen, indenrigs- og boligminister: – Jeg er rigtig glad for, at vi med en ny aftale sikrer væsentligt bedre rammer for den grønne omstilling. For regeringen har det været afgørende at gøre det lettere at opsætte vindmøller og solceller. Samtidig skaber aftalen nye muligheder for udvikling af både by og land. I byerne sørger vi for, at studieboliger bliver for studerende, og i landdistrikterne kan vi se frem til bedre mobildækning. Samlet set skal den nye planlov være med til at skabe et grønnere Danmark i bedre balance.

Fra partiet Venstre, lyder det: – For Venstre er det vigtigt, at vi med aftalen sikrer, at klima nu bliver skrevet ind i planloven. Det har været en selvfølgelighed for os, at det skulle ske. Vi glæder os desuden over, at vi er lykkedes med, at de første spadestik tages for at sikre, at flere danskere kan komme til at eje deres egen bolig. Det har desuden været vigtigt for os at gøre byerne til bedre steder at bo – med mere bynær natur og prioritering af ungdomsboliger. Endelig har vi ønsket at finde den rette balance mellem at beskytte miljø, natur og sikre udviklingsmuligheder samt arbejdspladser i vores landdistrikter og på øerne. Vi er kommet et stykke. I Venstre havde vi gerne set, at vi var kommet endnu længere med bl.a. vedvarende energi, bæredygtig turisme, flere sommerhuse og alternative ferieformer, men glæder os over, at aftalen nu er på plads med lidt mere lokal elastik efter 14 måneders forhandlinger.

Også Det Konservative Folkeparti stemmer i:- I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at vi har landet en aftale oven på evalueringen af planloven fra den tidligere regering. Særligt betyder de muligheder, som kommunerne får i forhold til klimahensyn og den grønne omstilling, noget for os.  I fremtidens lokalplaner bliver det også muligt at stille krav om bynatur og et grønnere udtryk, end vi kender det i dag. Vi har også haft fokus på erhvervslivets vilkår og deres behov for at få varer ind og ud af landet. Derfor bliver en række havne i fremtiden defineret som national interesse. Det handler om vores forsyningssikkerhed.

Del dette med dit netværk: