Jung, DE: Bindende måltal mangler

Partnerskaber, etablering af udbudsfaglige råd, lavere omkostninger ved udbud og servicetjek af lovgivning, der begrænser udbud, er nogle af de greb, som regeringen vil benytte sig af – ifølge udspil til, hvordan flere opgaver fremover bliver konkurrenceudsat.

– Vi vil være ærlige og sige, at hvis der ikke er reelt bindende måltal på området, ryger tempoet næppe voldsomt i vejret. Når måltallene ikke bakkes op af en eller anden form for sanktioner, så kan man jo sige, at de blot er vejledende. Men tager vi den positive hat på, og ser frem til, at parterne i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger når frem til en form for forpligtigende måltal til gavn for dansk økonomi. Sådan siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

– Når den offentlige sektor inddrager og involverer private aktører i løsningen af offentlige opgaver, så resulterer det ofte i udvikling af nye, smarte måder at gøre tingene på. Samarbejdet giver altså gevinster til gavn for alle parter, og derfor er det skidt, at konkurrenceudsættelsen snegler sig af sted. Det er godt, at regeringen med sit udspil over en bred kam forsøger at få sat skub i konkurrenceudsættelsen, lyder komentaren.

I 2017 konkurrenceudsatte kommuner 27,1 procent af de opgaver, der kan konkurrenceudsættes. Det er en fremgang på blot 0,2 procentpoint i forhold til året før. Overordnet set er der tale om fine og fornuftige initiativer til at fremme konkurrenceudsættelsen, men der mangler reelt bindende måltal.

 

Del dette med dit netværk: